Komunální kampaň ČSSD - část 4 - Otevřeme radnici

Jedno z hesel ČSSD použité v rámci komunálního volebního boje se týká výhrady k jakémusi "uzavření radnice" na Praze 5. Tzv. "otevírání radnice" znamená především komunikaci s veřejnosti. Z dále uvedeného je patrné, že radnice je otevřená občanům dostatečně. Požadavek na "otevření radnice" je pokusem o průnik do otevřených dveří.

To jaké má v současné době občan možnosti jak s radnicí Prahy 5 komunikovat a jak prosazovat své zájmy jsou následující:

občan má možnost osobně
- navštívit informační středisko MČ Praha 5
- navštívit odbory a sdělit svá přání a požadavky osobně (i elektronicky e-mailem)
- navštívit po dohodě příslušného radního (případně komunikovat s ním elektronicky e-mailem)
- navštívit jedno z pravidelných setkání rady s občany
- předkládat své návrhy i jednotlivým zastupitelům
- využít své právo na dokumenty podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Míra zájmu o informace je klesající - příčinou může být dostatečná informovanost z ostatních zdrojů (počet žádostí klesal od roku 2000 - 66 žádostí do r. 2005 - 9 žádostí)
- navštívit internetové stránky MČ5 (zde jsou k dispozici informace o jednáních rady, zastupitelstva a jejich usnesení, o výběrových řízeních, odpovědi na nejčastější dotazy, příklady řešení situací, formuláře ke stažení, rozpočet, granty ..)
- účastnit se na zasedání zastupitelstva s právem vystoupení k libovolnému bodu (jednací řád zastupitelstva umožňuje, že na zasedání ZMČ P5 mohou vyjadřovat svá stanoviska i oprávněné osoby, tj. občané, kteří dosáhli věku 18 ti let a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 5 a fyzické osoby vlastnící na území MČ nemovitosti)
- spolu s jinými občany podávat petice
- dostávat zprávy prostřednictvím e-mailu z radnice
- přečíst si Pražskou pětku

prostřednictvím svých zastupitelů z různých politických stran může dosáhnout
- účast v komisích a výborech,
- interpelace na zastupitelstvu
- účasti některého ze zastupitelů na radě v souvislosti s problémem nebo zájmem občana nebo skupiny občanů (Zasedání RMČ P5 se může zúčastnit jako host člen ZMČ P5, kterému může být uděleno slovo předsedajícím k projednávanému bodu)

ostatní akce rady týkající se informování občanů
- rada pravidelně pořádá tiskové konference s novináři
- MČ Praha 5 splnila požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 a získala v r. 2005 certifikaci jakosti ISO 9001. MČ zavedla a používá systém managementu jakosti v oboru „Výkon státní správy v přenesené působnosti hl. m. Prahy. Výkon samostatné působnosti“ ,
- rada zřídila pracovně právní a sociální poradnu (která je k dispozici pro řešení široké palety problému občanů)
 
 

Přiložené obrázky

  • 121006-cast4-1.JPG, 26 kB