Události 2006

 • 131006-1.JPG

  Komunální kampaň ČSSD - část 5 - Chcete v Praze 5 zachovat polikliniku Kartouzská? (13.10.2006)

  Jedním z hesel ČSSD použitým v rámci komunálního volebního boje je „chceme zachovat polikliniku Kartouzská“. Apelace na strach z redukce služeb, nebo dokonce ze zrušení polikliniky je zcela mylná. Naopak - radnice chce polikliniku modernizovat a rozšířit její služby.

 • 141006-1.JPG

  Komunální kampaň ČSSD - část 6 - Chcete Prahu 5 bez korupce? (14.10.2006)

  Další heslo v rámci komunálního volebního boje ze strany ČSSD se týká korupce v souvislosti s Prahou 5. To zní z jejich strany jako vážné obvinění. Je navíc zvláštní tím, že když měla ČSSD minimálně po dvě předchozí volební období vedení kontrolního výboru obsazeno svými členy, nikdy s žádným podezřením nevystoupili. A to měli k dispozici možnost (i za pomocí kontrolního odboru) přezkoumávat rozhodnutí rady a veškeré dokumenty z radnice.

 • 060606-1.JPG

  Senát v neklidné povolební době (6.6.2006)

  Ačkoli povolební vyjednávání o složení nové vlády zrcadlí politické obsazení Poslanecké sněmovny, stranou taktických úvah nezůstává ani Senát.
  V denním tisku se před krátkým časem objevily úvahy o Senátu jako iniciátoru uskutečnění pravicového volebního programu. Jakou úlohu vlastně může Senát s jasnou pravicovou většinou sehrát v dané situaci?

 • 080506-1.JPG

  ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)

  Nedávno se v rámci volební kampaně objevily u silnic bilboardy a na telefonních budkách plakáty s nápisy "ODS minus". Na nich pak loga kampaně ODS a věty vytržené z kontextu vyznívající varovně. Negativní reklama byla objednána a zaplacena ČSSD, s tím, že se tento politický soupeř ODS pod své dílo nepodepsal. Nyní, po kritice z médií již autorství bylo přiznáno a dílo bylo poněkud upraveno způsobem „Jsem proti – Paroubek – ČSSD“. Pomiňme to, že namísto prezentace svého programu se ČSSD zabývá kritikou programu ODS, pomiňme, že uvedené varovné slogany ve volebním programu „ODS Plus“ nenalezneme a podívejme se jak na věrohodnost jejich tvrzení, tak na obsah samotný v kontextu s představami prezentovanými ODS v té či oné podobě již v době předvolební.

 • 130306-1.jpg

  Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)

  Dne 14.3. 2006 poslanecká sněmovna odsouhlasila zákon o jednostranném zvýšení nájemného a to ve verzi pozměněné Senátem. Původní verze, kterou předložila vláda do sněmovny ( viz Co řeší návrh zákona o nájemném - odkaz na konci textu) doznala změny spočívající v urychlení tzv. "deregulačního" období z šesti na čtyři roky. Následná regulace by měla již být uskutečňována prostřednictvím občanského zákoníku (§ 696). Podle § 696a a §696b vládního návrhu by bylo možné vtahovat do regulace i nájemné, které bylo sjednáno dohodou. Senátní návrh (který jsem podal na plénu dne 1.2.2006) odstranil §696a a §696b, tj. ty paragrafy, které by jistě narušily právní jistotou občanů a investorů retroaktivním zásahem státu. Tento návrh byl Senátem odsouhlasen.

 • 270206-1.jpg

  Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)

  Od ztroskotání ratifikace evropské ústavy ve Francii a Nizozemí zanedlouho uplyne celý rok. Řada z nás si ještě vzpomene, že tento dokument měl znamenat zásadní proměnu rozhodování v Evropské unii. Ústava měla vést k posílení nadnárodní bruselské složky oproti smluvnímu charakteru rozhodování typického pro mezinárodní organizace.

 • 260106-1.jpg

  Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)

  Na 9. schůzi Senátu dne 26.1.2006 byla projednána vládní předloha „antidiskriminačního zákona“. Vláda deklarovala, že čl. 3 Listiny základních práv a svobod není efektivním zajištěním práva na rovné zacházení a ochranu před diskriminací. Dalším důvodem předložení byla snaha vyhovět novým evropským předpisům, kdy povinnost zajistit rovné zacházení se podle požadavků evropských antidiskriminačních směrnic v současně době již nevztahuje pouze na oblast pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce, ale i na široký okruh dalších právních vztahů. Návrh byl v Senátu pro neurčitost pojmů, pro rozšiřování nebezpečného pojetí presumpce viny a také z důvodů omezování osobní svobody zamítnut.

Strana: 1 2