Události 2006

 • 221206-1.jpg

  Otevření akvaparku na Barrandově (bazén Barrandov, aquapark Barrandov) (22.12.2006)

  Pouhý rok a 3 měsíce trvala výstavba Aquaparku Barrandov a to i přes nepříznivé podmínky v minulé zimě. Dnes se obyvatelé sídliště Barrandov a nejenom této lokality dočkali. Do zkušebního provozu byl předán celý komplex zahrnující 25-ti metrový bazén, dva tobogány, restauraci, bar a relaxační centrum. Generální dodavatel, firma Skanska a.s., se vypořádal se všemi úskalími a zejména s přísným a náročným úkolem investora - MČ Praha 5.

 • 291106-1.JPG

  Prvá schůze Senátu v 6 období (29.11.2006)

  Dne 29.11.2006 se konala ustavující schůze Senátu v šestém volebním období. Složením slibu se noví senátoři ujali svého mandátu. Bylo zvoleno nové vedení Senátu - předseda Senátu, a čtyři místopředsedové, poté předsedové výborů a komisí. Dále byly nově obsazeny výbory, komise a delegace. Významné volební vítězství ODS v listopadových doplňovacích volbách se promítlo i do nového složení výborů (viz níže).

 • 261106-1.JPG

  Mýty kolem volby starosty na MČ Praha 5 (26.11.2006)

  V souvislosti se sestavováním rady na MČ Praha 5, proběhla v médiích lavina článků obsahujících různé interpretace a dohady. Tyto zprávy inspirovaly řadu osob k dotazům směřovaných na mne. Dotazy se týkaly, např. vlivu nižšího počtu hlasů pro Jančíka na možnost být zvolen starostou, příčin dvojí neúspěšné volby starosty, významu negativního doporučení oblastního sněmu konaného dne 15.11.2006, obsahu v médiích citovaných dohod o komunální kandidátce ODS na Praze 5 nebo tzv. kaus JUDr. M. Jančíka. Níže jsou uvedené otázky zodpovězeny a doplněny informacemi, které považuji za důležité a které však nikde v médiích nezazněly.

 • Zvahov_c.JPG

  Pohled do minulosti - Gymnázium Buďánka (23.11.2006)

  Citovaným prohřeškem rady MČ5 a starosty je údajná nevstřícnost k požadavkům gymnázia Buďánka týkajícího se rozsahu pronajímaných prostor ve škole na Žvahově.
  Jaká je podstata sporu? Rada městské části vypsala záměr pronájmu školy. Po vyhodnocení přihlášek dospěla k závěru, že má zájem o dva ze subjektů, které se do záměru přihlásily (gymnázium a taneční školu). Jedním z důvodů bylo neúplné využití kapacity objektu při pronájmu jen jednomu ze zájemců. Dalším důvodem byl zájem o podporu více druhů vzdělávání. Rada zvolila pouze jednoho přímého nájemce protože si chtěla zjednodušit komunikaci s uživateli objektu. Fungování druhého subjektu mělo být ošetřeno podpronájmem. Realizace soužití dvou subjektů prostřednictvím podnájemní smlouvy se ukázalo díky jejich nedohodě jako nefunkční.

 • 221106-1.jpg

  Pohled do minulosti - Nákup pozemků Českých drah (22.11.2006)

  Často citovaným prohřeškem rady MČ5 a starosty je záměr nákupu pozemků Českých drah. z r. 2003. Nejčastější výhradou je "Jančík plánoval nákup pozemků Českých drah, které je ale nechtěly prodat", [poprvé 22.4.2004 na ČT1 kde se k prodeji negativně vyjádřil tiskový mluvčí ČD,.naposledy Šíp 22.11.2006, nebo Zpravodajství ČTK, 21.11.2006]. Další výhrady pak napadaly oprávněnost složení finančních prostředků do advokátní úschovy. Přestože fakta vypovídají jinak a přestože se veškerá obvinění s tímto nákupem související ukázala jako nepravdivá, výhrady se zákonitě před komunálními volbami opět vynořily.
  Skutečná fakta byla médiím na tiskových konferencích v době, kdy byly aktuální sdělována, nicméně nic z toho neproniklo na veřejnost. Považuji za vhodné se o nich opětovně zmínit.

 • Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)

  Původní anonymní kampaň, která vyjadřovala obecně formulované výhrady mající vyvolávat dojem nedostatku v oblastech patřících převážně do kompetence města, nebo městských částí odkryla svého tvůrce - ČSSD. Ta své náměty v průběhu kampaně poněkud zkonkretizovala. Níže jsou uvedeny některé jejich hlavní výhrady a ty jsou pomocí odkazů dále komentovány. Ukazuje se, že výhrady socialistů jsou zcela mylné.

 • 110906-1.jpg

  Komunální kampaň ČSSD - část 1 - Hřiště a sportoviště (11.9.2006)

  V tomto týdnu se v Praze v rámci komunálního volebního boje objevila jedna specifická kampaň. Na deskách připevněných ke sloupům veřejného osvětlení a na lavičkách se objevují obecně formulované výhrady, které mají vyvolávat dojem špatné péče o oblasti, patřící převážně do kompetence města, nebo městských částí. Jedná se o opakování socialisty zavedených postupů použitých v parlamentních volbách - anonymní, negativní a nepravdivá sdělení.

 • 280906-1.jpg

  Komunální kampaň ČSSD - část 2 - Proč tu není více parků? (28.9.2006)

  Další heslo v rámci komunálního volebního boje ze strany ČSSD se týká výhrady k množství parků. Posuďme jak se MČ5 o ně stará a jaké jsou další možnosti jejich budování.

 • 121006-1.JPG

  Komunální kampaň ČSSD - část 3 - Chcete v Praze 5 zachovat školy a školky? (12.10.2006)

  Jedno z hesel ČSSD použité v rámci komunálního volebního boje se týká návrhu "zachovat školy a školky". Níže bude ukázáno, že škol a školek je na Praze 5 dostatečné množství a pro případně nově příchozí děti mají dostatek rezerv. Rušení a slučování škol a školek má důvod ve velmi silném poklesu populace v odpovídajících věkových kategoriích.

 • 121006-cast4-1.JPG

  Komunální kampaň ČSSD - část 4 - Otevřeme radnici (12.10.2006)

  Jedno z hesel ČSSD použité v rámci komunálního volebního boje se týká výhrady k jakémusi "uzavření radnice" na Praze 5. Tzv. "otevírání radnice" znamená především komunikaci s veřejnosti. Z dále uvedeného je patrné, že radnice je otevřená občanům dostatečně. Požadavek na "otevření radnice" je pokusem o průnik do otevřených dveří.

Strana: 1 2