Události 2005

 • Rozhodnutí Evropského soudu ve Štrasburku a perspektivy nájemního bydlení v ČR (28.2.2005)

  Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku dne 22.2.2005 rozhodl, že způsob, kterým polská vláda omezila růst nájemného, poškozuje majitele domů. Polsko by nyní mělo do půl roku změnit regulaci nájemného tak, aby na ní majitelé domů neprodělávali.

 • 3110-1.JPG

  Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)

  V souvislosti s neúspěšným referendem o euroústavě nastala v Bruselu větší poptávka po komunikačních kampaních a strategiích, které by měly „přiblížit EU občanům“. Podobnou strategii zaujala i naše vláda, která v rámci Úřadu vlády založila 1.4.2005 Odbor o informování o evropských záležitostech. V červenci 2005 pak vláda schválila koncepci tohoto odboru, na jejímž základě se právě rozbíhá řada aktivit. Jejich cílem je na jedné straně dlouhodobé poskytování informací veřejnosti prostřednictvím komunikační infrastruktury a na druhé straně i organizováním propagačních kampaní.

 • 3009-1.jpg

  Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)

  V r. 2000 hlavy států a vlád zemí EU navrhly reformní směr, který by se dotýkal jak národní tak i evropské úrovně. Cílem bylo zajistit, aby se Evropská unie rozvinula v "nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku na světě do r. 2010". Akutním důvodem se stala hrozba ztráty konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku, navíc v nevýhodné situací stárnutí evropské populace, a s tím, že roční růst HDP by mohl brzy poklesnout pod 1% ročně.

 • 0406-1.JPG

  Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)

  V souvislosti s neúspěchem ratifikace Evropské ústavní smlouvy Francii a v Nizozemí se v prohlášení některých politiků a publicistů vyrojila řada silných výrazů, jako "tvrdá rána pro Evropu", "nebezpečí dezintegrace", "krize", atp. Je situace skutečně tak vážná? Jaké byly důvody pro neschválení euroústavy ve Francii? Jaké byly deklarované výhody navrhované ústavní smlouvy a v čem lze spatřovat jejich rozpor? jaké se nabízejí nyní alternativy vývoje?

 • 2909-1.jpg

  Obnovení národopisné expozice v Letohrádku Kinských (29.9.2005)

  V letohrádku Kinských je nyní nová stálá národopisná expozice Národního muzea zaměřená na lidovou kulturu České republiky (hmotná i duchovní kultura, lidové umění, sbírky lidového oděvu, bydlení, hospodářství, zvyky) propojená s živým provozem lidových řemesel a rukodělných technik, pravidelnou folklorní koncertní činností, edukačními programy, odborným a společenským setkáváním příznivců lidové kultury. Expozice bude provozována v celém objektu nově zrekonstruované empirové budovy na ploše cca 2 000 m.

 • 1909-1.JPG

  Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)

  Dne 19.9.2005 byla poklepem na základní kámen zahájena výstavba sportovního centra na Barrandově. Na sídlišti Barrandov je patrný velký dluh vůči občanům, pokud jde o existenci zařízení pro sport a trávení volného času. MČ Praha 5 investuje do vybudování celého areálu zhruba 195 miliónů korun. Další prostředky poskytne hl. m. Praha a soukromí investoři.

 • 0204-1.JPG

  Dvě aktuality z Prahy 5 /Febiofest a WiFi na P5/ (2.4.2005)

  Letošní 12. ročník mezinárodní přehlídky televize, filmu a videa Febiofest hostí městská část Praha 5. Organizátoři našli pochopení a podporu ze strany představitelů smíchovské radnice a Praha 5 se tak stala jedním z partnerů Febiofestu a Praha 5 hlavním festivalovým centrem.

 • 2804-1.JPG

  Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)

  Dne 28.4.2005 byl v prvém čtení odsouhlasen návrh členů senátního klubu ODS na změnu Ústavy ČR, která by usnadnila řešení vládních krizí. Jejich principem je možnost rozpustit Poslaneckou sněmovnu, jestliže vláda podá demisi a s návrhem prezidenta republiky na rozpuštění Poslanecké sněmovny vysloví souhlas nadpoloviční většina všech poslanců. Návrh podpořilo 65 ze 75 přítomných senátorů.

 • 2701-1.JPG

  Senátní návrh zákona o referendu k přijetí evropské ústavy (27.1.2005)

  Dne 28.ledna 2005 - na 3.schůzi Senátu - byl předložen návrh ústavního zákona o referendu o euroústavě. Návrh předložila skupina senátorů z klubu ODS. Senát odsouhlasil jeho postoupení k projednávání ve výborech. Cílem návrhu zákona je umožnit přímé rozhodování občanů České republiky v referendu, které je dáno Ústavou v čl. 2 odst. 2 a čl . 10a odst. 2 Ústavy, který se zabývá ratifikací mezinárodních smluv.