Události 2004

 • Od 1. ledna 2005 jen profesionální armáda (26.12.2004)

  Od prvního ledna příštího roku bude ochranu republiky zajišťovat již jen profesionální armáda. Povinná vojenská služba bude zřejmě chybět málokomu. Novelou branného zákona (která nahrazuje dosavadní branný zákon č. 218/1999 Sb.) přechází Česká republika z modelu „branné povinnosti s odvody občanů do pravidelné vojenské služby“ na model „branné povinnosti s odvody a službou občanů jen v době „válečné“. Ani tuto službu však nebude nutno vykonávat, pokud tomu bude bránít "svědomí".

 • 1612-1.JPG

  Opět imunita poslanců a senátorů (16.12.2004)

  V souvislosti s neschválením vládního návrhu novely ústavy, který měl kromě jiného zrušit doživotní imunitu poslanců a senátorů, se vzedmula mediální vlnka, na které surfovala řada zavádějících informací. Podle novely měla být imunita zákonodárců omezena jen na dobu výkonu jejich mandátů. Další součástí navrhované změny ústavy byly rozšířené pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a přímá volba prezidenta.

 • 1512-1.JPG

  První zasedání Senátu v pátém období (15.12.2004)

  Dne 15 a 16.12.2004 se konala první schůze Senátu v pátém volebním období. Bylo zvoleno nové vedení Senátu, obsazeny výbory, komise a delegace. Významné volební vítězství ODS v listopadových doplňovacích volbách se promítlo i do složení výborů.

 • 0512-1.JPG

  Kongres ODS (5.12.2004)

  Stránky www.ods.cz i média přinesly z kongresu většinu podstatných informací. Zde jen malé doplnění z pohledu účastníka.

 • 1411-1.JPG

  Význam Senátu a nízká volební účast při jeho doplňování (14.11.2004)

  K volebním urnám, při volbách do Senátu, přišlo v pátek a sobotu 12. a 13. listopadu ke druhému kolu voleb pouze něco málo přes 18 procent oprávněných voličů, což je nejméně v dosavadní historii pravidelných obměn třetiny horní komory. V prvním kole byla účast téměř 29 procent (tzn. lepší nežli v r. 2002). Jednou z příčin malé volební účasti je bezpochyby i neznalost pravomocí a funkce Senátu. Zde je tedy malý pokus o objasnění jeho významu a několik poznámek k malé volební účasti.

 • StruktEU.jpg

  Jaké změny přináší evropská ústavní smlouva (29.10.2004)

  Premiéři a hlavy států všech členských zemí Evropské unie podepsali v Římě ústavní smlouvu EU. Za ČR vyslovil s ústavou souhlas premiér a ministr zahraničních věcí. Text vypracoval Konvent složený ze zástupců členských a tehdy ještě kandidátských zemí EU, který zasedal od února 2002 do července 2003. Konventní návrh nebyl na mezivládní konferenci v Římě v říjnu 2003 přijat. Kompromisní verze byla schválena teprve letos v červnu na zasedání Evropské rady.

 • Věrohodnost politiků a očekávané reformy ze strany ODS (18.7.2004)

  Článek "Rovná dávka není nesmysl" publikovaný na www.penize.cz vyvolal na vyhrazeném diskusním fóru řadu otázek. Autorka článku se na mne obrátila, zda bych nekomentoval některé příspěvky, zejména ty, kde někteří projevovali nedůvěru směrem k politikům ODS. Nedůvěra se týkala schopnosti provádět navrhované reformy. Otázky podobného typu lze nalézt v řadě diskusních fór a domnívám se, že je vhodné na tyto výhrady odpovědět. Níže je můj komentář k vybraným příspěvkům.

 • 2608-1.JPG

  Otevření tunelu Mrázovka (26.8.2004)

  Dne 26. 8. 2004 byla slavnostně otevřena jedna z nejvýznamnějších dopravních staveb Prahy posledních let - tunel Mrázovka. Tato stavba byla realizována díky celkové investici hlavního města Prahy ve výši 7,149 miliard Kč. Tunel propojuje dva důležité úseky městského okruhu: ulici Radlická a Strahovský tunel. Zprovozněním tohoto úseku a navazujícího mostu přes ulici Plzeňskou se zprůjezdní celá jihozápadní část městského okruhu od Barrandovského mostu po Malovanku. Zároveň dojde k podstatnému zrychlení průjezdu mezi tak významnými městskými částmi, jakými jsou Praha 6 a Praha 5. Zhotovitelem stavby je Sdružení Mrázovka, které tvoří Metrostav a.s. a Subterra a.s.

 • 0608-1.JPG

  Jak dál s Ústavou pro Evropu (6.8.2004)

  Na jednání Evropské rady 18.6.2004 v Bruselu byla přijata upravená Smlouva zakládající ústavu pro Evropu (pro jednoduchost dále euroústava). K jejímu slavnostnímu podepsání má dojít 29. října 2004 v Římě. Tento dokument musí projít procesem ratifikace v pětadvaceti státech Unie. V některých bude stačit její potvrzení v parlamentech, v jiných bude jako forma schválení vyžadováno referendum, ať již na základě ústavních předpisů nebo v souvislosti s politickým rozhodnutím. Poměr těchto přístupů je prozatím zhruba vyrovnaný.

 • 2506-2.jpg

  Výsledky voleb do Evropského parlamentu a jejich vliv na domácí scénu (25.6.2004)

  Ve volbách do Evropského parlamentu získali nejvíce hlasů lidovci (EEP-ED skupina Evropské lidové strany a Evropských demokratů). Mají celkem 37,7 % hlasů. Posílili o 3 procenta. Socialisté (PES - skupina Strany Evropských socialistů) si udrželi svých 27%. Nezařazených, stran nepodporujících přílišnou integraci EDD a UNN a rudých radikálů (GEU/NGL) je více nežli v minulém období (20%).

Strana: 1 2