Další proměny Smíchova - knihovna a nová část pěší zóny Anděl

Dne 24.10.2003 byly uskutečněny dvě slavnostní akce. Otevření největší pobočky městské knihovny na Smíchově a otevření další nové části pěší zóny Anděl.

Obvodní knihovna Prahy 5 která od roku 1959 sídlila ve stísněných prostorách v Národním domě na Smíchově a její dětské oddělení od roku 1961 o několik ulic dál, byla umístěna do nově zrekonstruovaných prostor v prvním patře bývalé smíchovské tržnice na náměstí 14. října. Tato investice která současně citlivě obnovila prostory secesní industriální stavby, vznikla pomocí sdružených prostředků jak Městské části Praha 5, tak z prostředků hl. m. Prahy. Samotou MČ5 přišla na cca 20 mil. Kč. Projekt zpracoval architektonický a inženýrský ateliér Atrea.

Pro zájemce je nachystáno šedesát šest tisíc knih, sedmdesát titulů periodik, pět titulů denního tisku, dva tisíce zvukových nosičů a bezplatný přístup na internet. Tato knihovna nabízí kromě klasických služeb půjčování a rezervace knih i přístup do elektronické sítě dat všech poboček. Hlavní sál je členěn pouze nábytkem a lemují ho dvě galerie. Přístup do knihovny je bezbariérový. Knihovna bude otevřena pro veřejnost ve středu 29.10.2003.


II. fáze pěší zóny Anděl zahrnuje část Štefánikovy ulice a část Nádražní ul.

Nově otevřená část zóny (v rámci II. fáze její stavby) je vymezena částí Štefánikovy ulice, mezi křižovatkou Anděl a nám 14. října (po kostel svatého Václava). Cílem této stavby je vytvoření klidového prostoru v oblasti Anděla, kde je v současné době dobudován rozsáhlý komplex obchodních, administrativních a kulturních center. V této oblasti mají opět chodci přednost před automobily. Tramvajová doprava je zachována.

Z dopravního hlediska tato druhá fáze znamená zamezení průjezdu Nádražní - Štefánikova. Z části prostoru ulic Štefánikova a Plzeňská bude vyloučen provoz, obsluze a zásobování budou sloužit pouze ve vybraném časovém období. Dobudování části pěší zóny v Nádražní ulici se očekává v polovině listopadu t.r. Druhá fáze pěší zóny byla investičně zcela v režii Městské části Praha 5. Projekt zóny (architektonické řešení) je dílem D3A spol. s r.o., dopravní řešení zajišťoval PÚDIS.

>pěší zóna a dopravní řešení v Centru Smíchova

Přiložené obrázky

 • knih00_a.JPG, 113 kB
 • knih01_a.JPG, 95 kB
 • knih02_a.JPG, 106 kB
 • knih03_a.JPG, 98 kB
 • knih04_a.JPG, 109 kB
 • knih05_a.JPG, 94 kB
 • knih06_a.JPG, 89 kB
 • knih07_a.JPG, 95 kB
 • zona01_a.JPG, 93 kB
 • zona02_a.JPG, 68 kB
 • zona03_a.JPG, 76 kB
 • zona04_a.JPG, 66 kB