Události 2003

 • Daně - příležitost pro rovnou daň (15.12.2003)

  V souvislosti s reformou veřejných financí se původně očekávala i daňová reforma - k té ale nedošlo, pouze byla - bohužel málo - snížena daň z příjmu právnických osob, ostatní daně buď zůstaly beze změny nebo se dokonce zvýšily. Na skutečnou daňovou reformu bychom však neměli zapomínat.

 • 1412-1.JPG

  Otevření Domu s peč. službou na Zličíně (14.12.2003)

  Dne 8.12.2003 byl na MČ Praha Zličín otevřen Dům s pečovatelskou službou /DPS/. Tento objekt je další z řady investic v rámci koncepce sociální péče hl. m. Prahy pro občany Prahy kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu vyžadují pečovatelskou službu.

 • 2911-1.JPG

  Otevření tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov (29.11.2003)

  Dne 28. listopadu byla slavnostně otevřena tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov. Slavnostnímu otevření byl přítomen i prezident republiky.

 • 1908-1.JPG

  Volba soudců Ústavního soudu (19.8.2003)

  Soudce Ústavního soudu, jmenuje podle čl. 84 Ústavy, prezident republiky se souhlasem Senátu. Zde má Senát výlučnou pravomoc. Nedělí se o ní s dolní komorou parlamentu

 • 2610-1.jpg

  Další proměny Smíchova - knihovna a nová část pěší zóny Anděl (26.10.2003)

  Dne 24.10.2003 byly uskutečněny dvě slavnostní akce. Otevření největší pobočky městské knihovny na Smíchově a otevření další nové části pěší zóny Anděl.

 • 1905-1.jpg

  IV. Ideová konference ODS (19.5.2003)

  Dne 17.5.2003 se konala v Národním domě na Vinohradech IV. ideová konference ODS. Konference se zabývala tématem vstupu ČR do EU. Stanovisko ODS ke vstupu je uvedeno níže. Můj příspěvek na konferenci "Role národních parlamentů v budoucí EU" byl přednesen v sekci "Politická a institucionální stránka vstupu do EU" a je uveden zde ve stanoviscích - názory a komentáře 15.5.2003.

 • 0307-1.JPG

  Otevření části mostu přes Berounku (3.7.2003)

  Dne 2. července 2003 byla otevřena polovina zrekonstruované části mostu přes Berounku v Lahovicích. Tato stavba je velmi důležitá pro dopravní obslužnost jihozápadní části Prahy. Stávající konstrukce je oproti původnímu odlehčená a rozšířená. Po dlouhé době byla v Praze zahájena stavba kamenného mostu, celkem bylo dosud použito 800 kubíků kamene. Investorem je Hl. m. Praha a celkové investice budou činit cca 700 mil. Kč. Projektantem mostu je VPÚ Deco Praha a vyšším dodavatelem Metrostav a.s.

 • Co nového přináší návrh Ústavy pro Evropu (13.10.2003)

  Od 4.10.2003 se koná v Římě mimořádné zasedání Evropské rady - mezivládní konference k budoucímu uspořádání EU - s cílem dopracování a schválení evropské ústavní smlouvy. Ukončení tohoto procesu se předpokládá do konce r. 2003. Návrh Ústavní smlouvy přináší pro stávající členské státy řadu změn. Tyto změny jsou významné i pro nově přistupující státy, které svými referendy schválili vstup do jiné Unie. Níže jsou uvedeny nejvýznamnější posuny ve fungování Unie, dané prvou a druhou částí smlouvy.

 • 0306-1.jpg

  Otevření nové radnice na P13 (2.6.2003)

  Dne 2. června 2003 byla slavnostně otevřena nová moderní radnice městské části Praha 13. Radnice vyřeší dlouhodobě neúnosnou situaci úřadu, který sídlí řadu let v přebudovaných bytech v panelových domech v ulici Ovčí hájek, Hostinského a Běhounkova. Praha 13 tak po více než deseti letech získává důstojné sídlo i místo pro komunikaci s občany na kvalitativně vyšší úrovni. Ti si budou moci vyřídit všechny záležitosti pod jednou střechou.

 • 0602-1.jpg
Strana: 1 2 3